+359 2 416 03 96  

Възможности за финансиране

Управляващият орган на оперативната програма за Иновации и Конкурентноспособност 2014-2020, пусна в сайта си...

6332 750

Управляващият орган на оперативната програма за Иновации и Конкурентноспособност 2014-2020, пусна в сайта си за публично обсъждане документацията свързана с програмата за Енергийна Ефективност.  Очаква се програмата да стартира през месец Март, а прозорецът за подаване на проектни предложения да продължи около 5 месеца.

Според настоящата документация микро, малки и средни предприятия в България в сектори /1) Добивна промишленост 2) Преработваща промишленост 3) Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 4) Доставяне на води; канализационни услуги; упрваление на отпадъци и възстановяване 5) Строителство / могат да кандидатстват за финансиране на инвестиции свързани с повишаването на енергийната ефективност.

Грантовете са до 70% от общият обем на одобрената инвестиция. Минимален грант: 50,000 евро; Максимален грант: 1,500,000 евро.

Систематизирана информация за програмата можете да изтелгите оттук.