+359 2 416 03 96  

Представяне на принципа на работа

Конфигурация на система с рекуперация

    Тритръбната VRF система с рекуперация на Hisense може да осъществява едновременно отопление и охлаждане в рамките на един фреонов кръг, чрез перфектната комбинация от DC инверторна технология и технология за рекуперация на отпадната топлина.

   Hisense Hi-Flexi R Series работи по следния начин – отпадната топлина от вътрешните тела в системата, които работят в режим на охлаждане се използва и се пренася до тези вътрешни тела в системата, които работят в режим на отопление. По този начин се реализира сериозна икономия на електроенергия, иначе необходима за подгряване на хладилния агент от значително по-ниска температура. Този технология се казва рекуперация.   

   Основните компоненти на системата за рекуперация на Hi-Flexi R Series са рекуперативно външно тяло , вътрешно тяло, switch box и фреонови тръби.

   Switch Box-а се регулира от микро-компютър, чрез който се сменят режимите на работа на вътрешните тела в системата.

   Един switch box може да се свърже с едно или с няколко вътрешни тела. Вътрешните тела, подвързани към един switch box ще работят само в един и същи режим на работа. Когато вътрешните тела са свързани директно към фреоновите линии  с течната и газообразна фаза с ниско налягане, без монтиран switch box телата ще работят само в режим на охлаждане.

Режими на работа

Доминиращ охлаждащ режим

   Когато общото натоварване на вътрешните тела работещи в режим на отопление е по-малко, отколкото на тези, които работят в режим на  охлаждане – отпадната топлина от охлажданите помещения се прехвърля към помещенията, които работят в режим на отопление, част от топлообменника се използва като кондензатор, извличaщ излишната топлина.

Доминиращ отоплителен режим

   Когато общото натоварване на вътрешните тела работещи в режим на отопление е по-голямо, отколкото на тези, които работят в режим на  охлаждане – отпадната топлина от охлажданите помещения се прехвърля към помещенията, които работят в режим на отопление, част от топлообменника се използва като кондензатор, извличaщ излишната топлина.

Изравнен режим на работа

Охлаждане / Отопление смяна на режима

   Когато всички вътрешни тела работят в един и същи режим на работа (охлаждане или отопление), рекуперативната система може да работи като традиционна двутръбна климатична система.

   
   
   
   

Марки

emicon logo

komfovent
LOGO ACV CENTRE
logo
argo
bps logo
tisun

airedalenew

TECHNIBEL LOGO
bentone