+359 2 416 03 96  

Система за сграден контрол (BMS)

Съвместимост с множество комуникационни протоколи на Lonworks, BAcnet, RS-485 и т.н. Възможност за свързване с BMS или Smart Home System.

 • Мониторинг на работата на системата в реално време
 • Управление от центъра за мониторинг

H-Net система за управление

Системата за управление H-Net свързва вътрешните тела и компютър чрез мрежов адаптер и BUS връзка, която може да следи и контролира максимално 1024 външни и 2560 вътрешни тела по удобен за потребителя начин.

Основни функции

 • Мониторинг на работата
 • Контрол за достъп
 • Настройка на температурни лимити
 • Функция автоматична работа
 • Операция запис на дисплея
 • Аларма за неизправности
 • Ограничаване работата на контролер
 • Сервизен мониторинг

Разпределение на разходите за електроенергията в климатичната система

Техниката на Hisense за разпределение на разходите за електроенергията се състои от система измервателни уреди и система за управление на климатичната инсталация. В зависимост от времето на работа и производствения капацитет на вътрешните и външните тела,  степента на отваряне на електронния терморегулиращ вентил, системата на Hisense може да изчисли точната консумация на електричество на всяко вътрешно тяло.

Основни характеристики

 • Точно, своевременно изчисление на консумацията
 • Потребителите сметка за електроенергия отчетена по часове
 • Разпределение на разходите за електроенергия спрямо времевите тарифи и период на работа

   
   
   
   

Марки

emicon logo

komfovent
LOGO ACV CENTRE
logo
argo
bps logo
tisun

airedalenew

TECHNIBEL LOGO
bentone